Karl W

Wordpress Ninja

Är det moms på domäner?

Att köpa en domän är ofta obligatoriskt för de som försöker starta ett nätverksföretag eller starta sin egen webbplats. Att köpa en domän kostar olika betalningar och registreringar, och ofta är ett av de vanligaste frågorna, ”är det moms på domäner?”.

Momsreglerna gäller olika beroende på vilken domän som köps och i vilket land detta sker. Att veta om momsplikt är viktigt för vem som helst som vill registrera eller köpa en domän.

I Sverige gäller moms- och momsregler som handlar om digitala tjänster som registrering av domändomäner. I enlighet med Svensk Skatteregler, är de som förser tjänster för att tillhandahålla en digital domän skatteskyldig. Vanligtvis betalar registreringsbolaget kunden moms och det är viktigt att veta om det eftersom det innebär att kostnaden för domänregistrering ökar när det gäller momspliktiga tjänster.

Studier av de senaste tre åren visar att det mellan 75-85% av privata köpare betalar moms medan huvuddelen av affärstransaktioner inte omfattas av momsplikt. Om du som konsument köper en domän från en icke skattskyldig tjänst som registrerare, är momsplikt inte applicerat.

Moms på domäner kan vara beroende av olika regioner, men i de flesta fall är momsreglerna för domäner relativt lika. Om man som företagare eller konsument registrerar en domän genom en skattskyldig tjänsten, till exempel med ett företag som är inblandat i transaktionen, är det viktigt att veta att momsen på domäner kommer att läggas till ordinarie pris.

Till exempel, om du vill ha en .se-domän, men registrerar den genom en skattskyldig tjänst, innebär det att du kommer att betala 22% moms vid köpet. Om du registrerar domänen genom en icke skattskyldig leverantör så är det inga extra kostnader eller extra moms skyldig.

När det gäller momsen som kopplas till transaktioner i syfte att registrera ett dotterbolag eller ett registrerat svenskt varumärke, är det i huvudsak samma sak; om du köper en dotterdomän eller ett varumärke från en skattskyldig registerer, så betalar du momsen. Å andra sidan, om du köper samma domän eller varumärke från en icke skattskyldig part, så görs det inte.

Det är dock viktigt att notera att det i olika länder finns olika momskrav, så det är viktigt att du undersöker dina specifika länders lokala lagar, regler och skatteregler för att veta om momsplikt är tillämpligt när man köper eller registrerar domän.

På slutet är det viktigt att komma ihåg att om du eller företaget som du driver planerar att registrera en domän, är det viktigt att du är väl informerad om de lokala lagarna så att du kan fatta det bästa beslutet. Ibland kan man prova på ett annat bolag som inte är skattskyldigt för att undvika att betala överdriven moms på köpet av domän. Å andra sidan, om du redan har registrerat domänen hos ett skattskyldigt företag, kommer du sannolikt att betala full moms för den.