Karl W

Wordpress Ninja

Hur mycket kostar det att ha en webshop?

När man funderar på att starta en webshop blir man säkert ofta förbryllad över kostnaderna som det medför. På grund av detta är det många som är intresserade av att lära sig lite mer om webshoppens kostnader och om kostnaderna för att hålla och underhålla shoppen igång. Faktum är att det största fokuset på kostnaderna för en webshop är att beroende på om webshoppen är stor eller liten kan det vara dykra kostnader involverade.

Kostnaderna för att ha en webshop varierar ofta beroende på storleken på shoppen. Företag som är mindre än 5 personer kan förvänta sig en lägre årlig kostnad och ett företag med 10 eller fler medarbetare kommer att ha högre årliga kostnader. Företag som är större än det bör dock förvänta sig väsentligt högre kostnader. Det är också viktigt att notera att tjänster och produkter som erbjuds av webshoppen har en stor inverkan på totala årliga kostnader.

För ett företag som är mindre än 5 personer skulle den årliga kostnaden att ha en webshop kunna röra sig mellan 5000 och 10000 kronor. Kostnaderna för ett e-handelssystem, plus licenseringsavgift, kan börja runt 1500 kronor per år i e-handelsplattformar som Shopify, Bigcommerce och WooCommerce. Om shoppen erbjuder dropshipping-tjänster, eller om det krävs annan teknisk kompetens för att hantera sajten och andra tjänster, kan kostnaderna öka avsevärt.

Ett företag med 10 eller fler anställda, förutom de som tar hand om de dagliga driftprocesserna, bör förvänta sig större kostnader för att köra sin webshop. Kostnaderna inkluderar licenseringsavgift, anställning av eshop-projektledare, it-professionell eller webdesigner, e-handelsplattform, serverlösningar och säkerhetstjänster. Kostnaden för att ha en webshop för ett bolag med sådana medarbetare kan överstiga 15000 kronor per år.

Om företaget erbjuder dropshipping-tjänster, eller behöver ta hand om annan teknisk kompetens som anslutningar mellan olika kanaler, kan det kräva att ytterligare anställdas. I detta fall kommer bolaget att behöva ta ett ytterligare steg att anställa ytterligare it-professionellt för att hantera e-handelsplattform, serverlösningar, anslutningar och säkerhet. Enligt de uppskattade räntorna under hela projektet kan det inkludera ytterligare 20000 kronor i årlig kostnad om bolaget är större än 10 personer.

At last, det bör noteras att e-handelsplattformen, serverlösningar och anställdas kostnader är kostnader som betalas varje år för att ha en fungerande webshop. Kostnaden för e-handelssystemet vanligtvis störst, då det kostar ca 5 000 kronor per år, beroende på den komplexa arkitektur som krävs för att hålla webshoppen igång. Serverlösningar kommer att kosta mellan 1500 – 3000 kronor per år. Och slutligen, anställningen av it-professionell och webdesigner kostar inte mindre än 2000 kronor per år.

Till sammanfattning kostar det att ha en webshop mellan 5000 till 25000 kronor om man har ett företag med fem anställda eller mindre. För att ha en webshop med 10 eller fler medarbetare bör kostnaden vara över 15000 kronor. I detta pris inkluderat licenseringsavgift, e-handelsplktformer, serverlösningar, anställningskostnader och andra avgifter. Alla dessa koster är olika för varje webshop, så det är viktigt att forskar noggrant innan ett företag bestämmer sig för att starta en webshop.