Karl W

Wordpress Ninja

Hur startar man om webbläsaren?

Det finns olika sätt att starta om webbläsaren. Ibland behöver man bara att uppdatera sidan för att se de senaste ändringarna. Men ibland kan det behövas att man startar om webbläsaren. Detta kan behövas om webbläsaren har blivit långsam eller om man har installerat nya tillägg.

1. Starta om webbläsaren

För att starta om webbläsaren klickar du på menyn och sedan på “Hjälp”. Klicka sedan på “Om Google Chrome” (eller liknande, beroende på vilken webbläsare du använder). En dialogruta kommer nu att visas där du kan se vilken version av webbläsaren du använder. Klicka på “Uppdatera” och vänta sedan tills webbläsaren har startats om.

2. Rensa webbläsarens cacheminne

För att rensa cacheminnet håller du ned “Shift”-tangenten och klickar sedan på “Hjälp” i menyn. Klicka på “Internet-alternativ” (eller liknande, beroende på vilken webbläsare du använder). Gå till ” fliken “Allmänt” och klicka på “Radera historiken från denna dagen “. Klicka sedan på “OK”, och din webbläsare cacheminne kommer att rensas.

3. Rensa webbläsarens cookiefiler

För att rensa cookiefilerna håller du ned “Shift”-tangenten och klickar sedan på “Hjälp” i menyn. Klicka på “Internet-alternativ” (eller liknande, beroende på vilken webbläsare du använder). Gå till ” fliken “Säkerhet” och klicka på “Radera alla cookies “. Klicka sedan på “OK”, och alla cookiefiler kommer att rensas.

4. Rensa webbläsarens webbhistorik

För att rensa webbhistoriken håller du ned “Shift”-tangenten och klickar sedan på “Hjälp” i menyn. Klicka på “Internet-alternativ” (eller liknande, beroende på vilken webbläsare du använder). Gå till ” fliken “Generellt” och klicka på “Radera historiken “. Klicka sedan på “OK”, och alla webbhistorik kommer att rensas.