Karl W

Wordpress Ninja

Hur stor är en hemsida?

En hemsida är ett dokument, eller en samling av dokument, som innehåller text, bilder och länkar. Hemsidor används för olika ändamål, från att visa information om en företag eller organisation, till att fungera som ett online-forum eller en blogg. Storleken på en hemsida är vanligen mätt i hur många kilobyte (kB) den innehåller. En vanlig hemsida är mellan 20-30 kB, medan en mer interaktiv hemsida, som innehåller bilder, video och ljud, kan vara upp till 1MB.

En hemsida kräver en webbadress (URL) för att kunna hittas på internet. Webbplatser är indelade i olika sektioner som kallas för webbsidor. En webbsida är en sida på en hemsida som innehåller ett eller flera objekt, såsom text, bilder, video eller länkar.