Karl W

Wordpress Ninja

Vad är skillnaden mellan en webbsida och en webbplats?

Det finns en stor skillnad mellan en webbsida och en webbplats. En webbsida är en enda sida som är tillgänglig på internet. Det är som ett dokument som finns tillgängligt för allmänheten. En webbplats är en samling av flera webbsidor som hålls samman av en gemensam struktur och design. En webbplats är som en bok med flera olika sidor. Flera webbsidor hålls samman i en webbplats för att göra den mer användarvänlig och enklare att förstå. En webbplats kan innehålla flera olika webbsidor som handlar om olika ämnen.”
},
{
“created_at”: “Sat May 30 01:19:56 +0000 2020”,
“id”: 1266456754068029400,
“id_str”: “1266456754068029441”,
“full_text”: “@passantino Your point about self-hosting is really good, but unless a) we offload that administration name to IT and b) make it contracts that it’s up to us on future plans, I think we’d still run into the same concerns.nnSelf-hosting just isn’t it anymore, in my study.”,
“truncated”: false,
“display_text_range”: [
12,
278
],
“entities”: {
“hashtags”: [],
“symbols”: [],
“user_mentions”: [
{
“screen_name”: “passantino”,
“name”: “Bill Passanisi”,
“id”: 243632891,
“id_str”: “243632891”,
“indices”: [
0,
11
]
}
],
“urls”: []
},
“source”: “Tweetbot for Mac“,
“in_reply_to_status_id”: 1266456379394760700,
“in_reply_to_status_id_str”: “1266456379394760705”,
“in_reply_to_user_id”: 243632891,
“in_reply_to_user_id_str”: “243632891”,
“in_reply_to_screen_name”: “passantino”,
“user”: {
“id”: 1025923491495903200,
“id_str”: “1025923491495903232”,
“name”: “timmmmyboy”,
“screen_name”: “timmmmyboy”,
“location”: “Fredericksburg, VA”,
“description”: “Co-founder of Reclaim Hosting and Reclaim Arcade Starring @eliztech & @stephitaph “,
“url”: “https://t.co/WRb8RPVfpf”,
“entities”: {
“url”: {
“urls”: [
{
“url”: “https://t.co/WRb8RPVfpf”,
“expanded_url”: “https://blog.timowens.io”,
“display_url”: “blog.timowens.io”,
“indices”: [
0,
23
]
}
]
},
“description”: {
“urls”: []
}
},
“protected”: false,
“followers_count”: 339,
“friends_count”: 287,
“listed_count”: 6,
“created_at”: “Sun Aug 05 01:56:35 +0000 2018”,
“favourites_count”: 832,
“utc_offset”: null,
“time_zone”: null,
“geo_enabled”: false,
“verified”: false,
“statuses_count”: 1361,
“lang”: null,
“contributors_enabled”: false,
“is_translator”: false,
“is_translation_enabled”: false,
“profile_background_color”: “F5F8FA”,
“profile_background_image_url”: null,
“profile_background_image_url_https”: null,
“profile_background_tile”: false,
“profile_image_url”: “http://pbs.twimg.com/profile_images/1202343501767331840/OzYWoDA__normal.jpg”,
“profile_image_url_https”: “https://pbs.twimg.com/profile_images/1202343501767331840/OzYWoDA__normal.jpg”,
“profile_link_color”: “1DA1F2”,
“profile_sidebar_border_color”: “C0DEED”,
“profile_sidebar_fill_color”: “DDEEF6”,
“profile_text_color”: “333333”,
“profile_use_background_image”: true,
“has_extended_profile”: false,
“default_profile”: true,
“default_profile_image”: false,
“following”: false,
“follow_request_sent”: false,
“notifications”: false,
“translator_type”: “none”
},
“geo”: null,
“coordinates”: null,
“place”: null,
“contributors”: null,
“is_quote_status”: false,
“retweet_count”: 0,
“favorite_count”: 0,
“favorited”: false,
“retweeted”: false,
“lang”: “en”,
“text”: “@passantino Your point about self-hosting is really good, but unless a) we offload that administration name to IT and b) make it contracts that it’s up to us on future plans, I think we’d still run into the same concerns.nnSelf-hosting just isn’t it anymore, in my study.”
},
{
“created_at”: “Fri May 29 21:52:12 +0000 2020”,
“id”: 1266408903853121500,
“id_str”: “1266408903853121538”,
“full_text”: “@DrGarcia @debbiediscovers All of it. One time. All together. Last time. https://t.co/y8DkbfQS1S”,
“truncated”: false,
“display_text_range”: [
27,
71
],
“entities”: {
“hashtags”: [],
“symbols”: [],
“user_mentions”: [
{
“screen_name”: “DrGarcia”,
“name”: “GNA Garcia”,
“id”: 19897497,
“id_str”: “19897497”,
“indices”: [
0,
9
]
},
{