Karl W

Wordpress Ninja

Vad är skillnaden mellan hemsida och webbsida?

De flesta människor använder olika ord för att beskriva en “hemsida” och en “webbsida” och använder dem ofta som synonymer. Men är det verkligen samma sak? Och om inte, vad är dåskillnaden?

En hemsida är en plats på internet som ägs av en person eller ett företag, och där personen eller företaget har full kontroll över innehållet. De flesta hemsidor är statiska, det vill säga att de inte förändras ofta. Detta innebär att innehållet på en hemsida är fast och ligger på samma ställe varje gång någon besöker den.

En webbsida, å andra sidan, är en sida som är publicerad på internet och är nåbar via webbadresser. Alla hemsidor är webbsidor, men alla webbsidor är inte hemsidor. En webbsida kan också kallas en “sida på nätet”.

En hemsida kan innehålla flera olika webbsidor, och alla dessa webbsidor kan nås via en gemensam webbadress (URL). Det finns många olika typer av hemsidor. De flesta hemsidor är skapade med ett syfte, till exempel för att sälja ett produkt eller tjänst, eller för att informera om ett företag eller en organisation.

Det finns flera olika sätt att skapa en hemsida. Man kan använda sig av en web design programvara eller ett web design verktyg för att göra hemsidan, eller man kan låta någon annan göra den åt sig. De flesta företag och organisationer anlitar web design företag för att skapa deras hemsidor.

En webbsida innehåller alltid en webbadress (URL). En webbadress anger platsen för webbsidan på internet. Ett exempel på en webbadress är “http://www.example.com”.

Det finns två typer av webbsidor, statiska och dynamiska. Statiska webbsidor innehåller inte mycket interaktivt innehåll, vilket innebär att användarna inte kan göra mycket på webbsidan. Exempel på statiska webbsidor är vanliga företagswebbsidor och bloggar. De flesta hemsidor är statiska.

Dynamiska webbsidor, å andra sidan, innehåller mer interaktivt innehåll och gör det möjligt för användarna att göra mer på webbsidan. Exempel på dynamiska webbsidor är sociala nätverk, e-handelswebbplatser och webbplatser för nyhetswebbplatser.

En webbläsare är ett program som används för att visa webbsidor på internet. De flesta människor använder webbläsare som är tillgängliga gratis på internet, till exempel Google Chrome, Mozilla Firefox och Internet Explorer.

En server är en dator som håller webbsidor och andra filer tillgängliga för användare på internet. De flesta hemsidor är hosted på webbhotell, vilket innebär att de hyr ut serverutrymme till företag och organisationer som vill ha en hemsida.

Det finns flera olika sätt att komma åt en hemsida. De flesta människor gör det genom att använda en webbläsare, men det finns också andra sätt, till exempel genom att använda en sökmotor, en länk från en annan webbsida eller en bokmärke.