Karl W

Wordpress Ninja

Vilka CMS finns?

CMS står för Content Management System och är ett program som gör det möjligt för användare att skapa, redigera och publicera digitalt innehåll på en webbplats. De flesta CMS är helt webbaserade, vilket innebär att man kan logga in från vilken dator som helst för att administrera webbplatsen. CMS gör webbplatshanteringen mycket enklare och ger inte bara webbredaktörer, utan även vanliga användare, möjlighet att skapa och redigera digitalt innehåll.

Det finns ett stort utbud av olika CMS på marknaden idag. Några av de mest kända och använda är WordPress, Joomla! och Drupal. Dessa är alla open source-projekt, vilket innebär att koden är öppen och gratis att använda för alla. Det finns även flera kommersiella CMS, som t.ex. Sitecore och Adobe AEM, men dessa är inte lika vanliga.

Vilket CMS man väljer beror på en rad olika faktorer, som t.ex. storleken och komplexiteten på den planerade webbplatsen, budgeten och de tekniska kraven. Om man t.ex. behöver ett CMS för en enkel blogg eller e-handelssida så är det ofta onödigt att använda ett komplett och kostsamt kommersiellt CMS. I sådana fall är det bättre att välja ett av de gratis open source-CMSen.

Det finns många fördelar med att använda ett CMS. Man slipper t.ex. att behöva installera och uppdatera webbsidans olika komponenter manuellt, eftersom detta alltid görs automatiskt av CMS-programmet. CMS gör det också enkelt att hålla allt innehåll uppdaterat och att lägga till nytt innehåll, eftersom man inte behöver koda allt från scratch.

CMS är ett mycket användbart verktyg för alla som vill skapa och redigera digitalt innehåll, oavsett om man är en erfaren webbredaktör eller bara en vanlig användare. Det finns ett stort utbud av olika CMS på marknaden, så det är viktigt att välja ett som passar ens behov och budget.